Jak można skorzystać z KSA?

Strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu arbitrażowego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.

Aby Krajowy Sąd Arbitrażowy mógł rozstrzygać daną sprawę, strony stosunku prawnego, kontrahenci, muszą wyrazić na to zgodę. Zgodę na to można wyrazić na kilka sposobów. Można zamieścić klauzulę arbitrażową w swoich umowach lub ugodach zawieranych z kontrahentami.

Gdy nie masz umowy ze swoim kontrahentem, wtedy wystarczy ,że drogą mailową ustalisz z nim, że aktualna sprawa lub przyszłe spory będą rozstrzygane przez ten konkretny sąd. Klauzula arbitrażowa z zapisem na Krajowy Sąd Arbitrażowy powinna znaleźć się w treści korespondencji mailowej wraz z jej akceptacją przez strony.

Należy podkreślić, że bardzo istotne jest aby ustalić właściwość Krajowego Sądu Arbitrażowego do rozstrzygania danej sprawy lub spraw, na możliwie wczesnym etapie współpracy. Gdy dojdzie już do sporu, wtedy najczęściej zwaśnione strony nie są wstanie osiągnąć porozumienia w najprostszych nawet sprawach np. w spawie wyboru sądu.

Wzory klauzul arbitrażowych dostępne są w zakładce „Wzory klauzul arbitrażowych”