Misja i Wizja

Misją Krajowego Sądu Arbitrażowego jest szybkie i sprawiedliwe rozwiązywanie sporów przez bezstronnych i niezawisłych arbitrów.

Wizją założycieli Krajowego Sądu Arbitrażowego jest, aby przy udziale bezstronnych i niezawisłych arbitrów zmienić jakość sądownictwa, osiągając pozycję największego sądu arbitrażowego pod względem liczby wydanych wyroków w Polsce, Europie i na świecie z czasem osiągając status instytucji globalnej.