Kalkulator kosztów

Arbitrzy zasądzają zwrot kosztów procesu stronie wygrywającej, w tym opłaty poniesionej w związku z postępowaniem, gdy strona ta zażąda tego w piśmie procesowym.