Jakość działania

W Krajowym Sądzie Arbitrażowym dbamy o najwyższą jakość wyroków. Jak to robimy? Wybierając arbitrów z pośród najlepszych adwokatów i radców prawnych, którzy mają wieloletnie doświadczenie w sprawach danego rodzaju. Którzy znają realia i specyfikę danego biznesu. Arbitrami w KSA są jedynie adwokaci i radcowie prawni o nieposzlakowanej opinii, prezentujący wartości takie jak: uczciwość, rzetelność, bezstronność, profesjonalizm, zaangażowanie, partnerstwo i szacunek dla stron postępowania. Część spośród naszych arbitrów to prawnicy posiadający tytuły naukowe lub autorzy uznanych publikacji z różnych dziedzin prawa, władający wieloma językami i stosujący na co dzień przepisy obcych porządków prawnych.