Działanie KSA

Powód składa pozew. Sąd ocenia jego prawidłowość, oraz wysyła pozew do pozwanego. Następnie pozwany odpowiada na pozew. Drugie pismo powoda. Drugie pismo pozwanego. Gdy po zgromadzeniu materiału dowodowego i należytej jego ocenie, Arbiter uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną, wydaje wyrok. Sprawa się kończy. Postępowanie jest jednoinstancyjne.