Dlaczego sądownictwo arbitrażowe?

Sądownictwo arbitrażowe to najbardziej uznany i ceniony sposób rozstrzygania sporów na całym świecie. Jego głównymi zaletami są szybkość postępowania, wysokie kwalifikacje Arbitrów oraz znaczna oszczędność czasu i pieniędzy. Polscy przedsiębiorcy zaczynają doceniać atuty sądownictwa arbitrażowego jako alternatywy dla sądownictwa powszechnego.

Należy podkreślić, że suma kosztów rozwiązania sporu przed Krajowym Sądem Arbitrażowym jest znacznie niższa niż to ma miejsce w sądzie powszechnym. Koszty procesu poniesione przez strony przed KSA rekompensuje również szybkość postępowania i przewidywalność terminu w jakim sąd wyda wyrok. W sądownictwie państwowym przewidywalność terminu wydania wyroku nie istnieje.