Kontakt

Spotkania w siedzibie Krajowego Sądu Arbitrażowego od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu

Krajowy Sąd Arbitrażowy sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000774529

NIP: 9820381773, REGON: 382693205

Rachunek bankowy:
nazwa banku: mBank S.A.
numer rachunku: 17 1140 2004 0000 3902 7877 7325

BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
IBAN: PL

Adres:
ul. Henryka Sienkiewicza 59
90-009 Łódź