Co to jest Krajowy Sąd Arbitrażowy i czym się zajmuje?

Krajowy Sąd Arbitrażowy wydaje wyroki, które mają moc prawną wyroków sądów powszechnych. Sąd arbitrażowy zajmuje się rozwiązywaniem sporów w sposób arbitralny i ostateczny. Arbiter po ocenie materiału dowodowego wydaje wyrok, który na nowo kształtuje sytuację prawną miedzy stronami. Przed KSA można również zawrzeć ugodę.